Disclaimer e-mail

Disclaimer LeSNT2

 

Deze e-mail (waarmee in deze disclaimer, tenzij anders vermeld, ook de bijlagen bij dit e-mailbericht worden bedoeld) bevat vertrouwelijke en persoonlijke informatie. De inhoud van deze e-mail is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als je deze e-mail onbedoeld ontvangt en je bent niet diegene voor wie de inhoud van deze e-mail bestemd is, wordt je vriendelijk verzocht om ons onder terugzending van deze e-mail te informeren via info@lesnt2.nl en daarna dit bericht te verwijderen. We vragen je om eventuele bijlagen niet te openen. Gebruik de informatie uit deze e-mail niet, voor welk doel dan ook. Bewaar of kopieer het bericht niet en openbaar of verspreid de inhoud van het bericht niet.

LeSNT2 is een eenmanszaak met KvK-nummer: 61012734. Alle werkzaamheden die LeSNT2 verricht, zijn onderworpen aan algemene voorwaarden. Een kopie van deze algemene voorwaarden zal op jouw verzoek naar je toegezonden worden en kan ook gedownload worden op www.lesnt2.nl. De inhoud van deze e-mail is door ons zorgvuldig samengesteld, maar we staan er niet voor in dat deze inhoud altijd juist of volledig zal zijn. LeSNT2 kan ook niet instaan voor correcte en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst daarvan. Ook voor in e-mailberichten opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt LeSNT2 geen aansprakelijkheid. LeSNT2 is ten slotte niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen, ontstaan door deze e-mail. Handelingen die je op basis van de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij anders (bijvoorbeeld in de e-mail) wordt afgesproken. Op grond van fouten of achterhaalde informatie kan geen overeenkomst tussen LeSNT2 en jou tot stand komen.